SOMEN SUUNTAVIIVAT

KATSE KOHTI SELKEÄMPÄÄ SOME-TEKEMISTÄ

Jos et tiedä, minne olet menossa, et todennäköisesti koskaan päädykään sinne.

 

Sama pätee sosiaaliseen mediaan. Kaikki lähtee relevanteista tavoitteista ja oikeanlaisen kohderyhmän määrittelystä. Vasta sen jälkeen voi siirtyä konkreettisempaan sisältösuunnitteluun ja konseptointiin.

MIKSI?

Jos suuntaviivat eivät ole selkeitä, tekeminen näyttäytyy ulospäin sekavalta.

 

Jos tekemisellä ei ole struktuuria, sillä hyvin epätodennäköisesti saavutetaan liiketoiminnan näkökulmasta mitään erityistä.

 

Jos kokonaisuutta ei ole suunniteltu, säännöllinen tekeminen on hahmotonta ja vaikeaa – ja jää siksi yleensä hetkellisen inspiraation varaan. 

 

MITÄ?

 

1. Tavoitteiden ja mittareiden selkeytys

2. Kohderyhmien määritys

3. Kanavavalikko 

4. Juoksutuksen optimointi

5. Seurannan säännöllistäminen

6. Sopivien sisältöraamien suunnittelu

Suuntaviivojen selkeytys pitää sisällään tilanteen alkukartoituksen, workshopin asiakkaan kanssa ja suuntaviivat jatkoehdotuksineen kirjallisena. Kokonaisuus käydään lopuksi yhdessä läpi.