REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Yhteenveto Toimisto Poksin toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: Toimisto Poks on markkinoinnin ja mainonnan asiantuntijatoimisto, joka on erikoistunut erityisesti sosiaaliseen mediaan ja digimarkkinoinnin ratkaisuihin. Toimisto Poks tuottaa myös hyödyllistä sisältöä alaan liittyen. Tietoa on tarjolla maksuttomasti paitsi Toimisto Poksin nettisivuilla myös blogissa, Facebookissa ja Instagramissa sekä erikseen ladattavissa pdf-oppaissa ja muissa materiaaleissa. Maksullista koulutusta tarjotaan Toimisto Poksin verkkokurssilla, joka perehtyy Facebook-mainontaan. 

 

Toimisto Poksin uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa alasta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeissä on tietoa myös maksuttomista materiaaleista ja maksullisista koulutuksista. Uutiskirjeen tilaaja on ilmoittanut suostumuksensa vastaanottaa uutiskirjeitä. Uutiskirjetilauksen voi peruuttaa milloin tahansa jokaisessa viestissä olevan linkin kautta. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi.

 

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. 

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

 

Uutiskirjeen tilaajaksi kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Toimisto Poksin käyttöön. Käytöstä vastaa yrittäjä Katri Kilpiäinen, joka käyttää sähköpostiosoitteita vain hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

Toimisto Poksin asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Toimistopoks.fi-sivuilla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä

Tmi Toimisto Poks

Y-tunnus

Toimistopoks.fi

Katri Kilpiäinen

Puh. 045 1137283

info@toimistopoks.fi

 

Rekisterin nimi

Toimisto Poksin uutiskirjerekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Toimisto Poksin asiakkaan ja Toimisto Poksin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvässä viestinnän ja markkinoinnin hoitamisessa, toteuttamisessa, kehittämisessä ja seurannassa.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Toimisto Poks noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään, jotta Toimisto Poks voi viestiä uutiskirjeen tilaajille hyödyllisistä ja ajankohtaisista asioista, tehdä asiakaskyselyjä ja tiedottaa muista Toimisto Poksin asiantuntija-alaan liittyvistä asioista. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut uutiskirjeen toimistopoks.fistä.

b) Henkilö on ladannut ilmaista aineistoa toimistopoks.fistä ja samalla rekisteröitynyt uutiskirjeen tilaajaksi.

c) Henkilö on ostanut maksullisen Facebook-mainoskouluverkkokurssin.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Nimi tai nimimerkki

Sähköpostiosoite

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Toimisto Poksin ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella, johon vain yrittäjällä itsellään on pääsy. Aineistoa ei ole olemassa manuaalisena. 

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Katri Kilpiäiselle, jonka yhteystiedot löytyvät yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Toimisto Poks oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@toimistopoks.fi.

Evästeet

Toimisto Poks kerää, käsittelee ja analysoi dataa, joka liittyy toimistopoks.fi-sivuston käyttöön. Kyseessä on tieto, joka liittyy sivuston kävijöihin: mitä sivuja käyttäjä on selannut tai mistä sivuille on siirrytty. Evästeitä (ja muuta vastaavaa teknologiaa) käytetään, jotta sivuston käyttäjille on mahdollista kohdistaa relevanttia sisältöä sosiaalisen median kanavissa. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Käyttäjä voi valita selaimensa asetuksista, hyväksyykö evästeiden käytön.