• POKS

Tavoitteet: se helposti unohtuva juttu

Yrityksille, organisaatioille ja brändeille Instagram on varteenotettava kanava saada näkyvyyttä, rakentaa brändiä ja kasvattaa myyntiä. Silti aika moni säntää instagrammailemaan ilman sen kummempia miettimättä – eikös siellä vaan ole tarkoitus jakaa kivoja kuvia?


Siinä missä kaikelle muullekin markkinoinnille, myös Instagram-tekemiselle on hyvä asettaa selkeät tavoitteet. Kirkas tavoite mahdollistaa johdonmukaisen ja selkeän tekemisen. Vain tavoitteita asettamalla on mahdollista pitää homma hyppysissä kuukausi-, viikko- ja päivätason toiminnassa. Vain asetettujen tavoitteiden valossa tulosten mittaaminen ja seuranta mahdollistuvat – muuten kaikki on vain irtonaisten asioiden yksittäistä tarkastelua ilman varsinaista suuntaa tai mahdollisuutta järkeviin suunnanmuutoksiin. Olethan siis asettanut tavoitteen Instagram-tekemisellesi?


Miten valita tavoite?


Laterin tekemän The State of Instagram Marketing 2018 -tutkimuksen mukaan organisaatioiden yleisin Instagram-tavoite on kasvattaa seuraajiensa sitoutuneisuutta, lojaliteettia. Kyselyyn vastanneista yli 3500 organisaatiosta 79 % piti tätä tavoitteenaan. 72 prosenttia kertoi myös haluavansa kasvattaa tietoisuutta brändistään. Tavoitteeksi tutkimukseen osallistuneet mainitsivat myös sitoutuneen yhteisön luomisen ja (62 %) ja tuotteidensa ja palveluidensa esiintuomisen (54 %). Mainostamista piti tavoitteenaan 48 prosenttia vastanneista. 38 prosentia organisaatioista tavoittelee myös verkkomyyntinsä kasvattamista. Kuten tutkimustuloksista käy ilmi, tavoitteita on monenlaisia. Mitkä niistä sopisivat juuri sinulle tässä hetkessä?


Onko Instagramista myyntiä kasvattamaan?

Instagram oli pitkään kanava, josta käyttäjä ei siirtynyt ulos. Yksi tärkeimmistä syistä tähän oli se, että linkkejä ei Instgramissa aiemmin juuri nähty – ainoa mahdollinen paikka niille oli käyttäjäprofiili. Maksettu mainonta on kuitenkin tuonut myös ulosohjaavat linkit julkaisuihin. Tämän lisäksi Instagram Stories mahdollistaa linkkien lisäämisen tarinoihin – tosin tällä hetkellä vain yritysprofiileissa, joissa on yli 10 000 seuraajaa. Laterin tutkimuksen mukaan organisaatiot tulevatkin tavoittelemaan kuluvan vuoden aikana 12 prosenttia aiempaa enemmän nimenomaan verkkomyynnin kasvattamista – aiempaa toimivampi linkitys mahdollistaa siis myös myyntitavoitteiden asettamisen.


Miten seurata tavoitteiden toteutumista?

Riippuu tietenkin paljon tavoitteestasi, miten mittaat sen onnistumista. Jos tavoitteesi koskee tietyn tuotteen myyntiä, on mittaaminen huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi analysoida sitä, onko tunnettuuden kasvattamisessa onnistuttu. Perinteisesti Instagram-seuraajien määrällä tai yksittäiseen postaukseen tulleiden reaktioiden summalla mitataan tekemisen onnistumista, mutta markkinoijan on hyvä seurata hieman laaja-alaisemmin asiaa.

Tavoitteiden seuraamiseen helpottamiseksi, kannattaa ottaa aktiiviseen käyttöön Instagramin kävijätiedot, jotka löytyvät yritysprofiilista (kts. oheinen kuva). Tämän työkalun kautta saa arvokasta demografista tietoa seuraajista, julkaisujen ja tarinoiden näyttökerroista, tavoitettujen henkilöiden määrästä ja jopa yksityiskohtaista infoa siitä, kuinka monta kertaa Instagram-profiilia on katsottu viimeisen seitsemän päivän aikana ja onko määrään tullut laskua vai nousua.