• POKS

Mikrovaikuttaja – mikä, miksi ja milloin?

Suurimmalle osalle vaikuttajamarkkinointi on jo ihan peruskauraa – jos ei itse vaikuttajana tai vaikuttajamarkkinointia ostavana, ainakin yleisönä.


Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan verkossa toimivan vaikuttajan – kuten bloggaajan, vloggaajan, instaajan, artistin tai vaikka julkisuuden henkilön – ja mainostajan tavoitteellista yhteistyötä, jolla pyritään tavoittamaan mainostettavan tuotteen, palvelun tai brändin kannalta juuri oikeita kohderyhmiä. Monelle myös mikrovaikuttajan käsite alkaa olla tuttu. Mutta onko mikrovaikuttajan kanssa tehtävä yhteistyö oikeasti riittävän tehokasta?


Mikrovaikuttaja? Minäkö?

Kuka on mikrovaikuttaja?

Mikrovaikuttaja on kuka tahansa sosiaalisessa mediassa aktiivinen käyttäjä, jolla on perinteiseen vaikuttajaan verrattuna pienempi seuraajamäärä. Toisten määritelmien mukaan mikrovaikuttajalla on alle 10 000 seuraajaa, toisten 1000–5000 seuraajaa.


Miksi mikrovaikuttaja?

Vaikka mikrovaikuttajien seuraajamäärät ovat varsin maltillisia, seuraajien sitoutumisaste on yleensä sitäkin korkeampi. Ja juuri tästä syystä mikrovaikuttajien kanssa tehtävä yhteistyö on yleensä mainostajallekin hyvä vaihtoehto. Vaikuttajayhteistyön kustannukset kulkevat myös yleensä käsi kädessä seuraajamäärien kanssa, siksi erityisesti pienemmille yrityksille mikrovaikuttajien kanssa tehtävä yhteistyö voi olla varteenotettava vaihtoehto.

Milloin juuri mikrovaikuttaja?

Seuraajamäärä ei aina ole ratkaiseva tekijä vaikuttajayhteistyön onnistumisen kannalta. Suurelle yleisölle tuntemattomien seuraajien kanssa tehtävä yhteistyö voi olla paitsi kustannustehokasta, myös erittäin toimiva ratkaisu mainostajalle. Erityisesti silloin, kun tavoitellaan tietystä, hieman spesifimmästä aihealueesta – kuten jostain erikoisemmasta harrastuksesta – kiinnostuneita kohderyhmän edustajia.


Mitä on hyvä huomioida mikrovaikuttajayhteistyössä?

Kuten vaikuttajamarkkinoinnissa yleensäkin, myös mikrovaikuttajayhteistyössa oleellisinta on, että vaikuttaja luo käytetyn sisällön omaan tyyliinsä ja omalle kohderyhmälleen sopivalla tavalla – vaikuttajalla kun on aina paras näkemys siitä, mikä toimii juuri hänen kohdeyleisössään tehokkaimmin. Mainostajana kannattaa siis kuunnella (mikro)vaikuttajaa, luottaa hänen näkemykseensä ja antaa vaikuttajan luoda oman kanavansa flowhun sopivaa sisältöä – näin kaikki osapuolet, myös ja etenkin kohderyhmä, hyötyvät.

Tutustu myös IAB Finlandin julkaisemaan kattavaan vaikuttajamarkkinoinnin tietopakettiin.